Rok szkolny 2020/2021


ŻYCIE SZKOŁY W ROKU 2020/21


Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020

Ślubowanie uczniów klas pierwszych: 12 października 2020

Zimowa przerwa świąteczna: 19 grudnia 2020 – 6 stycznia 2021 (w tym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych)

Ferie zimowe: 13 - 28 lutego 2021

Rekolekcje wielkopostne: marzec 2021

Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021

Święto Patrona Szkoły: 20 maja 2021

Egzamin Ósmoklasisty: 25 - 27 maja 2021

Plenerowe Święto Szkoły: 12 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021

Wakacje: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2020 (środa)

21 grudnia 2020 (poniedziałek)

22 grudnia 2020 (wtorek)

4 stycznia 2021 (poniedziałek)

5 stycznia 2021 (wtorek)

25 maja 2021 (wtorek) - nie dotyczy uczniów klas ósmych

26 maja 2021 (środa) – nie dotyczy uczniów klas ósmych

27 maja 2021 (czwartek) – nie dotyczy uczniów klas ósmych

4 czerwca 2021 (piątek)


Strój galowy obowiązuje uczniów w następujące dni:

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020

Święto Edukacji Narodowej (szkolne obchody): 12 października 2020

Narodowe Święto Niepodległości (szkolne obchody): 10 listopada 2020

Wigilijki klasowe: 18 grudnia 2020

Wielkanoc (szkolne obchody): 31 marca 2021

Święto Narodowe Trzeciego Maja (szkolne obchody): 30 kwietnia 2021

Święto Patrona Szkoły: 20 maja 2021

Egzamin Ósmoklasisty: 25 - 27 maja 2021 (dotyczy tylko uczniów klas ósmych)

Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021


TERMINY OBOWIĄZKOWYCH KONSULTACJI rodziców z wychowawcami klas w sprawach dotyczących postępów uczniów w nauce, zachowania i spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły – wskazane czwartki o podawanych na bieżąco przez wychowawców godzinach:

- 10 września 2020 (spotkania organizacyjne w klasach, zapoznanie z dokumentami szkolnymi, informacja o życiu szkoły w roku szkolnym 2020/21, wybór Rad Oddziałowych Rodziców oraz ogólnoszkolnego Zarządu Rady Rodziców)

- 22 października 2020 (konsultacje dot. bieżących postępów w nauce i zachowaniu)

- 17 grudnia 2020 (informacje o ewentualnych zagrożeniach śródrocznymi ocenami ndst i zachowaniem nagannym)

- 28 stycznia 2021 (zebranie ogólne, podsumowanie półrocza, wywiadówka)

- 18 lub 25 marca 2021 (konsultacje dot. bieżących postępów w nauce i zachowaniu)

- 13 maja 2021 (informacje o ewentualnych rocznych/końcowych zagrożeniach ocenami ndst i zachowaniem nagannym)

Numery sal, w których wychowawcy oczekują na rodziców swoich wychowanków wypisane są w dniu konsultacji przy wejściu do szkoły. Z pozostałymi nauczycielami porozmawiać można w pokoju nauczycielskim (I piętro).