Rok szkolny 2019/2020


ŻYCIE SZKOŁY W ROKU 2019/20


Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019
Ślubowanie uczniów klas pierwszych: 10 października 2019
Zimowa przerwa świąteczna: 21 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020
Ferie zimowe: 25 stycznia - 9 lutego 2020
Rekolekcje wielkopostne: marzec 2020
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020
Święto Patrona Szkoły: 20 maja 2020
Plenerowe Święto Szkoły: 6 czerwca 2020

Egzamin Ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020
Wakacje: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października 2019 (poniedziałek)
2 stycznia 2020 (czwartek)
3 stycznia 2020 (piątek)
21 kwietnia 2020 - nie dotyczy uczniów klas ósmych
22 kwietnia 2020 – nie dotyczy uczniów klas ósmych
23 kwietnia 2020 – nie dotyczy uczniów klas ósmych
12 czerwca 2020 (piątek)


Strój galowy obowiązuje w następujące dni:

Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019
Święto Edukacji Narodowej (szkolne obchody): 10 października 2019
Narodowe Święto Niepodległości (szkolne obchody): 8 listopada 2019
Wigilijki klasowe: 20 grudnia 2019
Wielkanoc (szkolne obchody): 8 kwietnia 2020
Egzamin Ósmoklasisty: 16 - 18 czerwca 2020 (dotyczy tylko uczniów klas ósmych)
Święto Narodowe Trzeciego Maja (szkolne obchody): 30 kwietnia 2020
Święto Patrona Szkoły: 20 maja 2020
Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020


TERMINY OBOWIĄZKOWYCH KONSULTACJI rodziców z wychowawcami klas w sprawach dotyczących postępów uczniów w nauce, zachowania i spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły – wskazane czwartki o godz. 17:00:

- 5 września 2019 (spotkanie ogólne w sali gimnastycznej, spotkania organizacyjne w klasach, informacja o życiu szkoły w roku szkolnym 2019/20)
- 24 października 2019 (konsultacje dot. bieżących postępów w nauce i zachowaniu)
- 12 grudnia 2019 (informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami ndst i zachowaniem nagannym)
- 23 stycznia 2020 (zebranie ogólne, podsumowanie półrocza, wywiadówka)
- 19 marca 2020 (konsultacje dot. bieżących postępów w nauce i zachowaniu)
- 14 maja 2020 (informacje o ewentualnych zagrożeniach ocenami ndst i zachowaniem nagannym)

Numery sal, w których wychowawcy oczekują na rodziców swoich wychowanków wypisane są w dniu konsultacji przy wejściu do szkoły. Z pozostałymi nauczycielami porozmawiać można w pokoju nauczycielskim (I piętro).