Rada Rodziców


Przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi działa Rada Rodziców w składzie:


Przewodnicząca - Sabina Jończyk

Sekretarz - Agnieszka Śmiechura

Skarbnik - Wojciech Procner

 

********************************************************************************

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi rozpoczęła bieżącą kadencję w dniu 10 września 2020 r. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Statutem Szkoły, podejmuje się reprezentowania ogółu rodziców i działania na rzecz dobra wszystkich dzieci uczących się w szkole.

Takimi zadaniami w szczególności są:

- działania na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;

- działania na rzecz stałej poprawy bazy szkoły;

- współuczestniczenie w opracowywaniu programu wychowawczego;

- współdecydowanie o formach pomocy dzieciom;

- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

W praktyce przedkłada się to na współfinansowanie różnego rodzaju inicjatyw mających na celu polepszenie warunków szkolno-bytowych, jak remonty sal klasowych i sprzętu, zakup potrzebnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz wiele innych tym podobnych działań, które służą dzieciom i młodzieży uczącej się w szkole.

To również organizowanie różnego rodzaju poczęstunków dla wszystkich dzieci w szkole z okazji Dnia Dziecka, tłustego czwartku, czy zabawy karnawałowej.

Z naszych funduszy współfinansowane są różnego rodzaju konkursy i imprezy o charakterze ogólnoszkolnym. Wspieramy nasze utalentowane dzieci, które biorą udział w szkolnym konkursie "I ja mam talent", poprzez obdarowanie wszystkich uczestników drobnym prezentem, ponieważ uważamy, że każdemu należy się nagroda za odwagę, włożoną pracę i niejednokrotnie prawdziwe zdolności.

Fundowane są również nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych oraz sportowych.

Środki pieniężne, które posiadamy w swej dyspozycji, pochodzą z dobrowolnych wpłat rodziców, darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji oraz z dochodowych imprez i akcji organizowanych przez Radę Rodziców, jak coroczny piknik szkolny i wydanie kalendarza. Prowadzimy obsługę księgowo-rachunkową powierzonych nam funduszy i w każdym momencie możemy wykazać się, jakie środki pozyskaliśmy i jak nimi dysponujemy.

Jak co roku ustalamy, jakie są sugerowane wpłaty od rodziców na nasz fundusz:

- 40 zł – w przypadku jednego dziecka uczącego się w szkole

- po 20 zł – w przypadku dwójki dzieci

- po 15 zł – w przypadku trójki dzieci

- po 10 zł - w przypadku czwórki i więcej dzieci.

Wpłaty mogą być uiszczane u skarbników klasowych lub w formie przelewów bezpośrednio na poniższy rachunek bankowy:


 Bank Pekao: 46 1240 4852 1111 0010 8563 2638 

Wszystkich Rodziców zachęcamy do aktywnego włączenia się do współpracy. Można zgłaszać wszelkie sugestie, pomysły, propozycje zmian i inicjatywy własne, mające na celu polepszenie warunków szkolno-bytowych dzieci.

Rodzice i wszyscy zainteresowani mogą kontaktować się z Radą Rodziców poprzez pocztę internetową korzystając z adresu:

sabinajonczyk@poczta.onet.pl

Za wszelką pomoc i życzliwość z góry dziękujemy.

Rada Rodziców********************************************************************************


Odbiór szkolnej inwestycji Rady Rodziców

Po dwóch latach poszukiwań odpowiedniego wykonawcy, Rada Rodziców ma przyjemność oddać na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi inwestycję w postaci specjalnej konstrukcji służącej do zawieszania kurtyn na sali gimnastycznej.

Jest to zautomatyzowany system trzech drążków, opuszczanych za pomocą pilota od sufitu do wysokości umożliwiającej zawieszenie na nich materiałów, na których znajdą się elementy dekoracji do szkolnych przedstawień i akademii, bądź służących jako kotary na potrzeby rozmaitych występów teatralnych.

O tym, jak ważna dla szkoły jest ta konstrukcja, najlepiej chyba wiedzą osoby, które do tej pory borykały się z zawieszaniem materiałów za pomocą sznurów mocowanych w poprzek sali. Ciężkie zadanie, które teraz zmieni się w naciśnięcie dwóch przycisków na pilocie.

Ta, jakże użyteczna i potrzebna w naszej szkole konstrukcja została wykonana przez Pana Marka Matyszkowicza z Bulowic, dla którego jej finalne wykonanie w praktyce okazało nie lada wyzwaniem. Z powierzonym mu zadaniem poradził sobie jednak znakomicie. Byliśmy pełni podziwu podczas oficjalnego odbioru inwestycji przez Zarząd Rady Rodziców i Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Konstrukcja jest wykonana z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, solidnie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem np. podczas zajęć sportowych odbywających się na sali, estetycznie wykończona, a przede wszystkim zautomatyzowana i prosta w obsłudze oraz - mamy taką nadzieję - bardzo funkcjonalna.

Serdecznie z tego miejsca pragniemy podziękować Panu Markowi Matyszkowiczowi za tak profesjonalne wykonanie powierzonego mu zadania. Podziękowania kierujemy również do wszystkich Rodziców i Sponsorów zaangażowanych w organizację Plenerowych Pikników Szkolnych, jakie odbyły się w latach 2018 i 2019. To właśnie zyski z tych dwóch imprez pozwoliły na sfinansowanie tej inwestycji. Wydatek – jak na rzeczywiste możliwości Rady Rodziców - nie był mały, ale wierzymy, że został poniesiony na bardzo użyteczny cel i - mamy przynajmniej taką nadzieję - równie trwały.

Możemy być dumni, że wspólnymi siłami udało nam się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia wykonanie tej konstrukcji, która w zamierzeniu przez długie lata powinna służyć naszej szkole.

 

W imieniu Zarządu Rady Rodziców:

Sabina Jończyk

Przewodnicząca