Hymn szkolnyCzy słońce nam świeci, czy mrok otacza nas,

Idziemy ku prawdzie – tak wymaga czas.

My dzieci Lechitów, wolnej Polski dzieci,

nam nie straszny wroga krzyk i gniew.

My dzieci Lechitów, wolnej Polski dzieci,

nam nie straszny wroga gniew.