Samorząd Uczniowski


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Opiekunki - p. Katarzyna Kajor-Suwała i p. Agata Terlikowska********************************************************************************SAMORZĄD UCZNIOWSKI – zaczynamy….!

 

Z wielką radością rozpoczęliśmy ten rok szkolny. Chyba już dawno nie cieszyły nas tak bardzo zwyczajne szkolne korytarze, widok koleżanek i kolegów z klasy, znajome widoki sali gimnastycznej, biblioteki, pracowni komputerowej….

 

Po bardzo długiej rozłące wracamy. Wracamy do pracy, do nauki, do przyjaciół, do wszystkich małych i wielkich spraw, które wypełniają czas od września do czerwca. Wracamy także do działalności Samorządu Uczniowskiego. Żeby nie tracić czasu już w pierwszym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie opiekunek SU z jego przedstawicielami. Plan pracy na cały rok gotowy, zapewniamy, że zaprosimy Was do różnych konkursów i postaramy się odrobinę umilić te nadchodzące miesiące. Zapraszamy oczywiście Was, drodzy Uczniowie, do współpracy. Możecie dzielić się z nami Waszymi pomysłami, propozycjami, uwagami albo zwyczajnie przyjść, żeby porozmawiać.

 

Najpierw jednak trzeba wybrać przewodniczącego naszego samorządu. To będzie Wasz reprezentant, Wasz głos ma zatem ogromne znaczenie. Na parterze możecie znaleźć plakaty kandydatów do tytułu przewodniczącego. Każdy liczy na Wasz głos, przeczytajcie ich plakaty wyborcze, pomyślcie i 18 września zagłosujcie na tego, kto najlepiej spełnia Wasze oczekiwania.

 

Zaczynamy ten rok z dużą dozą optymizmu, bo przed nami wiele pięknych wyzwań. Liczymy, że jako cała społeczność szkolna będziemy wspólnie działać. Tradycyjnie zachęcamy do aktywnego udziału w międzyklasowym konkursie o tytuł „Klasy na medal”. A wszystkim na dobry początek życzymy dobrego humoru i pogody ducha.

 

Opiekunki SU:

Katarzyna Kajor-Suwała / Agata Terlikowska

 

_______________________________________________________

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W NOWEJ WSI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

1. KOMISJA WYBORCZA.

1.1. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący – nauczyciel opiekun SU oraz dwóch uczniów z klasy 8a oraz dwóch uczniów z klasy 8b.

1.2. Pracę Komisji nadzoruje drugi opiekun - nauczyciel SU.

1.3. Do zadań Komisji należy:

a) ogłoszenie wyników wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego;

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych;

c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do rady samorządu;

d) przygotowanie kart wyborczych;

e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania;

f) ogłoszenie wyników głosowania.

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

2.1. Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas od IV do VIII .

2.2. Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać samorządy klasowe (maksymalnie dwóch kandydatów z jednej klasy).

2.3. Kandydat do samorządu szkolnego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce oraz bardzo dobrym zachowanie.

2.4. Osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek), jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących – dając im lizaki, cukierki (lub inne dobra materialne). Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej.

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA.

3.1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.

3.2. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas od II do VIII.

3.3. Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej lokalu wyborczym.

3.4. Głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk („X”) przy nazwisku swojego kandydata i następnie wrzucić kartę wyborczą do urny.

3.5. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.

3.6. Po zakończeniu terminu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA.

4.1. Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu.

4.2. Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w samorządzie szkolnym otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów (łącznie 3 osoby: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Samorządu Uczniowskiego). Pozostali kandydaci zostają zakwalifikowani do następujących sekcji: dekoratorskiej, kulturalno – organizacyjnej oraz porządkowej.

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

5.1. Zarządzenie wyborów – 4 września 2020 r. (piątek)

5.2. Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 7 września 2020 r. (poniedziałek)

5.3. Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 11 września 2020 r. (piątek)

5.4. Czas trwania kampanii wyborczej – od 14 września (poniedziałek) do 17 września (czwartek) 2020 r.

5.5. Dzień głosowania – 18 września 2020 r. (piątek)

5.6. Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – 21 września 2020 r. (poniedziałek)

 

Opracowały opiekunki SU:

K. Kajor–Suwała / A. Terlikowska


 

********************************************************************************

WYNIKI WYBORÓR DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOW piątek, 18.09.2020 r., w naszej szkole odbyły się wybory do Samorząd Uczniowskiego.  Kandydaci prezentowali swoje programy na plakatach, więc każdy miał szansę wybrać tego, na kogo chciał oddać swój głos. Z radością stwierdzamy, że cała nasza szkolna społeczność potraktowała wybory do rady SU z należytym szacunkiem, wszyscy zachowywali się kulturalnie, a na twarzach najmłodszych głosujących widać było wyraźne przejęcie w związku z udziałem w wyborach.

Wyniki Waszego głosowania pojawiły się już w piątek po południu, ale dla porządku przypomnimy je i zaprezentujemy pełny protokół z piątkowych wyborów.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Kart do głosowania wydano 212

Głosów ważnych 211

Głosów nieważnych 1

Paulina Grabara – 54 głosy

Julia Wadoń – 45 głosów

Jakub Ziętek – 44 głosy

Gabriela Puról – 32 głosy

Natalia Jończyk, Adam Miksa – 16 głosów

Julia Tlałka – 4 głosy

Skład komisji skrutacyjnej: Oliwia Dudys, Nicola Szymik, Martyna Porowska, Mateusz Bisaga

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy!

 

Opiekunki SU

 

 

WYNIKI WYBORÓR DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W piątek, 18.09.2020 r., w naszej szkole odbyły się wybory do Samorząd Uczniowskiego.  Kandydaci prezentowali swoje programy na plakatach, więc każdy miał szansę wybrać tego, na kogo chciał oddać swój głos. Z radością stwierdzamy, że cała nasza szkolna społeczność potraktowała wybory do rady SU z należytym szacunkiem, wszyscy zachowywali się kulturalnie, a na twarzach najmłodszych głosujących widać było wyraźne przejęcie w związku z udziałem w wyborach.

Wyniki Waszego głosowania pojawiły się już w piątek po południu, ale dla porządku przypomnimy je i zaprezentujemy pełny protokół z piątkowych wyborów.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Kart do głosowania wydano 212

Głosów ważnych 211

Głosów nieważnych 1

Paulina Grabara – 54 głosy

Julia Wadoń – 45 głosów

Jakub Ziętek – 44 głosy

Gabriela Puról – 32 głosy

Natalia Jończyk, Adam Miksa – 16 głosów

Julia Tlałka – 4 głosy

Skład komisji skrutacyjnej: Oliwia Dudys, Nicola Szymik, Martyna Porowska, Mateusz Bisaga

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy!

 

Opiekunki SU


 

********************************************************************************