Regulamin Konkursu Historycznego


2020-05-13

Regulamin Konkursu Historycznego


„Ostatnie godziny życia

gen. Władysława Sikorskiego – moja własna interpretacja”


Nasz Patron, gen. Władysław Sikorski Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych zginął w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku ok. godz. 23.06 czasu lokalnego. Wokół Jego smierci od lat toczą się spekulacje, czy była to śmierć przypadkowa, czy tez komuś zależało, żeby Sikorski do Anglii nie doleciał. Jak wiemy, miał wielu wrogów, nawet wśród swoich, ale czy ktoś się posunął do tego ostatecznego kroku, jakim był zamach? Waszym zadaniem jest podjąc ten temat w formie opowiadania twórczego z dialogiem. Ta, może trochę detektywistyczno – fantastyczna opowieść, ma byś Waszą interpretacją na temat ostatnich godzin życia Sikorskiego. Co takiego się stało po wejściu do samolotu? Będą hohaterowie akcji, toczą dialogi, rozmawiają o polityce, wojnie, aż tu nagle Liberator wpada do morza. A może jakaś retrospekcja w opowiadaniach bohaterów? Trzeba się również wczytać w temat, na lekcji trochę o tym mówiliśmy, ale zakończenie ma być Wasze. Oczywiście konkurs jest dobrowolny.


Zasady konkursu:


ustalamy dwie kategorie:


Dla klas 4 – 5 – ustalam max 3 strony A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5. Oczywiście akapity, dialogi od pauz.


Dla klas 6 – 8 – ustalam max 7 stron A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5. Oczywiście akapity, dialogi od pauz.


Termin przysyłania prac ustalam do końca maja.


Nagrody to: oczywiście ocena z przedmiotu, wpis z zachowania oraz dyplom.


W przypadku pytań, piszemy wiadomą drogą.


Wiesław Wawak