Dzisiaj jest środa, 21 listopada 2018 roku.
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zesp? szkolno-gimnazjalny w Nowej Wsi

Cytat dnia: "Miłość jest córką wiedzy. Im głębsze poznanie, tym gorętsze ukochanie. "

REKORD POBITY!

Tegoroczna zbirka kasztanw i ?o??dzi zako?czy?a si? ogromnym sukcesem. Zebrali?my a? 2516 kg.

Wyr?nienie Kaliny Mrzyg?d w Gminnym Konkursie Plastycznym

9.11.2018 r. uczennica klasy 3a Kalina Mrzyg?d zosta?a wyr?niona w Gminnym Konkursie Plastycznym - Barwy niepodleg?o?ci-Jzef Pi?sudski widziany oczami dziecka organizowanym przez SP nr 1 w K?tach.

AKTYWNA TABLICA

Nasza szko?a z otrzyma?a dotacj? w ramach Rz?dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniw i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica.

Turniej pi?ki siatkowej

W minion? sobot? (17 listopada) uczennice naszej szko?y wzi??y udzia? w drugiej edycji turnieju pi?ki siatkowej "4" o Puchar Prezesa MKS Andrychw.

smoklasi?ci zwiedzili krakowskie wy?sze uczelnie

14 listopada, uczniowie kl. 8a i 8b uczestniczyli w zaj?ciach warsztatowych na Akademii Grniczo-Hutniczej i lekcjach muzealno-dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie, pod opiek? pa? B. Dwornik, D. Gwiazdo? i B. Matusiak.

Akademia Siatkwki - turniej ch?opcw

W miniona ?rod?, 14 listopada, w K?ckiej Trjce odby? si? inauguracyjny turniej singli ch?opcw z klas IV.

  • REKORD POBITY!

  • Wyr?nienie Kaliny Mrzyg?d w Gminnym Konkursie Plastycznym

  • AKTYWNA TABLICA

  • Turniej pi?ki siatkowej

  • smoklasi?ci zwiedzili krakowskie wy?sze uczelnie

  • Akademia Siatkwki - turniej ch?opcw

Doradztwo zawodowe

Rola rodzica w systemie doradztwa zawodowego


Rodzic jest dla ka?dego dziecka, czy to okazuje czy nie, osob? znacz?c?. Jest nie tylko wzorem do na?ladowania, pierwszym nauczycielem i wychowawc?, ale rwnie? doradc? zawodowym. Dzieje si? tak, poniewa? Wy, Drodzy Rodzice, mo?ecie bardzo du?o powiedzie? swojemu dziecku o nim samym. Jeste?cie tymi osobami, ktre na co dzie? obserwuj? swoje dzieci w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania r?nych zada?. Wasza rola wrozpoznawaniu mo?liwo?ci dziecka jest nie do przecenienia.

Rozmowy z dzieckiem na temat przedmiotw szkolnych, zaj?? pozalekcyjnych mog? by? kopalni? wiedzy o pasjach dziecka. Rozmowy z nastolatkiem, towarzyszenie mu w codziennych obowi?zkach pozwala na zaobserwowanie przej?cia z dzieckiem fazy marze?, zawodowych fantazji poprzez faz? zainteresowa? do krystalizacji idei, poszukiwania kolejnych pomys?w na siebie. Do?? powszechne jest zjawisko, ?e rodzic nie docenia swoich kompetencji doradczych, umniejsza ich znaczenie, przydatno??. Cz?sto nie ma ?wiadomo?ci, jak bardzo mo?e pomc. Po prostu nie czuje si? doradc?. Aby si? nim sta?, rodzic musi traktowa? nastolatka jak partnera w rozmowie, da? mu prawo do prezentacji w?asnego stanowiska, wypowiedzenia si?, przedstawienia swoich propozycji. Rodzic powinien s?ucha?, rozmawia?, radzi? si? innych, jak pomc swojemu dziecku. Stanowi? dla dziecka wsparcie w trudnym momencie ?ycia, kiedy to ma ono dopracowa? pomys? na przysz?o??, na swoj? karier? zawodow?.


Aby nawi?za? ni? porozumienia ze swoim dzieckiem nale?y zastosowa? kilka prostych zasad:

1. Rozmawiaj z dzieckiem codziennie, wystarczy kilkana?cie minut takiej rozmowy by by? na bie??co

z zainteresowaniami i problemami dziecka.

2. Unikaj pyta?, ktre mo?na zby? odpowiedzi? dobrze, tak, nie.

3. Przy rozmowie z dzieckiem dopytuj, ale nie przes?uchuj.

4. Staraj si? zapami?ta? odpowiedzi i wychwyci? wa?ne informacj?, b?dziesz mg? do nich p?niej nawi?za?.

5. U?ywaj krtkich komunikatw, zamiast wyg?aszania przemw.

6. Nie bierz do siebie negatywnych reakcji dziecka.

7. Nie negocjuj ustalonych zasad.

8. Nie oceniaj.

9. Nie ignoruj dziecka.

10. Dowiaduj si? co si? dzieje w ?yciu Twojego dziecka, im wi?cej b?dziesz wiedzia?, tym ch?tniej dziecko b?dzie dzieli?o si? z Tob? swoimi prze?yciami.Agata Spila