Dzisiaj jest wtorek, 25 września 2018 roku.
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zespół szkolno-gimnazjalny w Nowej Wsi

Cytat dnia: "Ze świata każdy ma tyle, ile sobie weźmie. "

„Powietrzni rycerze”

19 września uczniowie z klasy VIIIa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi udali się do kina w Domu Kultury w Kętach, aby zobaczyć polsko-brytyjski dramat wojenny „Dywizjon 303.

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ

OGŁASZAMY KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”.

Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” 25 września (tj. wtorek) odbędzie się ogólnoszkolny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

Dawno, dawno temu… a jednak całkiem niedawno…

Powroty do przeszłości wcale nie muszą być nudne. Uczniowie klas III gimnazjum na deskach mini-sceny zaprezentowali się jako boginie i bogowie greccy.

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

12 września 2018 r. sześcioro uczniów szkoły podstawowej wzięło udział w lekkoatletycznych zawodach pod hasłem „Witaj szkoło”.

Spotkanie z policjantem

Corocznie uczniowie klas pierwszych naszej szkoły spotykają się z przedstawicielami Komisariatu Policji w Kętach. W tym roku spotkanie odbyło się 6 września.

  • „Powietrzni rycerze”

  • KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ

  • Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

  • Dawno, dawno temu… a jednak całkiem niedawno…

  • ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

  • Spotkanie z policjantem

Doradztwo zawodowe

Ważne informację i terminy


Wielkimi krokami zbliża się czas, kiedy to przedostatni rocznik gimnazjum podejdzie do egzaminu kończącego szkołą. Już w przyszłym tygodniu w dniach 18,19,20 kwietnia, trzecioklasiści będą sprawdzać swoją wiedzę z przedmiotów szkolnych. Wyniki poznają 15 czerwca 2018.


Uczniowie ostatnich klas gimnazjum, muszą również podjąć decyzję o wyborze szkoły średniej. W powiecie oświęcimskim rekrutacja jest elektroniczna, dlatego gimnazjaliści muszą sobie pilnować terminów z nią związanych.


Od 23 kwietnia można zakładać konto na stronie internetowej www.malopolska.edu.com.pl

Każdy uczeń zakłada konto osobiści i zapamiętuje swój identyfikator i hasło.

Następnie zapoznaje się z ofertą szkół, wybiera klasy. Drukuje wniosek i daje go do podpisu rodzicom. Taki wniosek (wydrukowany i podpisany) należy zanieść do wybranej szkoły. Jeśli wybrało się kilka szkół (można wybrać dowolną ilość oddziałów w maksymalnie trzech szkołach) to zanosimy do pierwszej z nich, czyli szkoły pierwszego wyboru (bardzo ważna jest kolejność wybranych szkół). Jest na to czas do 11 czerwca 2018 r. do godziny 15.00


Po otrzymaniu świadectwa z gimnazjum, należy ponownie zalogować się do systemu i przepisać do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Do szkoły pierwszego wyboru należy również zanieść świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jest na to czas do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15.00.


W przedostatni dzień czerwca tj. 29 czerwca 2018 r. uczeń będzie już miał na swoim koncie informację do jakiej szkoły został zakwalifikowany.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany, uczeń musi do niej dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych. Na to wszystko uczeń ma czas do 9 lipca 2018 r. do godziny 15.00


W przypadku jakichkolwiek problemów z zarejestrowaniem się na stronie www.malopolska.edu.com.pl lub innych wątpliwości zapraszam zarówno uczniów, jak i rodziców do konsultacji z pedagogiem szkolnym.


Agata Spila----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rola rodzica w systemie doradztwa zawodowego


Rodzic jest dla każdego dziecka, czy to okazuje czy nie, osobą znaczącą. Jest nie tylko wzorem do naśladowania,  pierwszym nauczycielem i wychowawcą, ale również doradcą zawodowym. Dzieje się tak, ponieważ Wy, Drodzy Rodzice, możecie bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. Jesteście tymi osobami, które na co dzień obserwują swoje dzieci w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania różnych zadań. Wasza rola w rozpoznawaniu możliwości dziecka jest nie do przecenienia.

Rozmowy z dzieckiem na temat przedmiotów szkolnych, zajęć pozalekcyjnych mogą być kopalnią wiedzy o pasjach dziecka. Rozmowy z nastolatkiem, towarzyszenie mu w codziennych obowiązkach pozwala na zaobserwowanie przejścia z dzieckiem fazy marzeń, zawodowych fantazji poprzez fazę zainteresowań do krystalizacji idei, poszukiwania kolejnych pomysłów na siebie. Dość powszechne jest zjawisko, że rodzic nie docenia swoich kompetencji doradczych, umniejsza ich znaczenie, przydatność. Często nie ma świadomości, jak bardzo może pomóc. Po prostu nie czuje się doradcą. Aby się nim stać, rodzic musi traktować nastolatka jak partnera w rozmowie, dać mu prawo do prezentacji własnego stanowiska, wypowiedzenia się, przedstawienia swoich propozycji. Rodzic powinien słuchać, rozmawiać, radzić się innych, jak pomóc swojemu dziecku. Stanowić dla dziecka wsparcie  w trudnym momencie życia, kiedy to ma ono dopracować pomysł na przyszłość, na swoją karierę zawodową.


Aby nawiązać nić porozumienia ze swoim dzieckiem należy zastosować kilka prostych zasad:

1. Rozmawiaj z dzieckiem codziennie, wystarczy kilkanaście minut takiej rozmowy by być na bieżąco

z zainteresowaniami i problemami dziecka.

2. Unikaj pytań, które można zbyć odpowiedzią „dobrze”, „tak”, „nie”.

3. Przy rozmowie z dzieckiem dopytuj, ale nie „przesłuchuj”.

4. Staraj się zapamiętać odpowiedzi i wychwycić ważne informację, będziesz mógł do nich później nawiązać.

5. Używaj krótkich komunikatów, zamiast wygłaszania przemów.

6. Nie bierz do siebie negatywnych reakcji dziecka.

7. Nie negocjuj ustalonych zasad.

8. Nie oceniaj.

9. Nie ignoruj dziecka.

10. Dowiaduj się co się dzieje w życiu Twojego dziecka, im więcej będziesz wiedział, tym chętniej dziecko będzie dzieliło się z Tobą swoimi przeżyciami.Agata Spila----------------------------------------------------------------------------------Zmiany w edukacji


Reforma edukacji, która weszła do szkół 1.09.2017r. to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. Szczegóły zmian można znaleźć na stronie: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/broszura-informacyjna.pdf

Reforma ta, to także propozycja nowych rozwiązań w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem pracy, zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej będą funkcjonowały klasy dotychczasowego gimnazjum (II i III) do czasu wygaszenia kształcenia w tym typie szkoły. Uczniowie tych klas na koniec tego etapu edukacji muszą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, który w tym roku szkolnym odbędzie się 18, 19 i 20. kwietnia 2018 r. Jego wyniki poznamy 15 czerwca 2018 r.

Dalsze możliwości dróg kształcenia dla ostatnich dwóch roczników szkół gimnazjalnych przedstawia poniższy schemat.

W obecnej chwili, kiedy uczniowie trzecich klas gimnazjum już wypełnili deklaracje co do wyboru języka nowożytnego zdawanego na egzaminie gimnazjalnym, w wielu już kiełkują pierwsze decyzje, co do dalszej edukacji. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę ze swoich zalet, możliwości i predyspozycji. Do  czasu zadeklarowania się co do wyboru szkoły, uczniowie otrzymają jeszcze potrzebne im informacje zarówno na przedmiotach, jak i na lekcjach z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

W szkole podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane w klasach siódmych na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program ten będzie zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych  z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. Od roku szkolnego 2018/2019 po 10 godzin doradztwa zawodowego będzie prowadzone zarówno w klasach VII, jak i VIII szkoły podstawowej.Agata Spila